Etkinlik Tarihi

8 HAZİRAN 2023 09:00

Etkinlik Yeri

OSTİM ORGANİZE SANAYİ

Konuşmacılar

8 KONUŞMACI

Katılımcı Sayısı

500 KATILIMCI

Sanayide Karbon Zirvesi Nedir ?

Sanayide Karbon Zirveleri, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde organize sanayi bölgelerinde karbon salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar. Bu zirve ile sanayicimizin küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca zirveye katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olu.


Sanayide Karbon Zirvesi; sanayi kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu zirve, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

Sanayide Karbon Zirvesi Etkinlik Programı

09:00 - 09:30

Etkinlik Kayıt

09:30 - 09:40

Açılış Konuşması

Orhan AYDIN | Yönetim Kurulu Başkanı OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

09:40 - 10:00

İklim Değişikliği ve Sanayi Emisyonları

Prof. Dr. Alper ÜNAL | Öğretim Üyesi İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

10:00 - 10:20

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye

Gülizar YAVAŞ | Daire Başkanı - AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü

10:20 - 10:50

Hava Kalitesi Yönetimi

İRDE ÇETİNTÜRK GÜRTEPE | Daire Başkanı - T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı

10:20 - 10:50

Hava Kalitesi Yönetimi

Canan ESİN KÖKSAL | Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı - T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

10:50 - 11:20

Kahve Molası

11:20 - 11:40

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Hasan ŞENEL | Müdür KOSGEB OSTİM Müdürlüğü

11:40 - 12:00

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması

Demet Işıl KARAKURT | Ticaret Uzmanı - AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü

12:00 - 12:20

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması

Mehmet ERGÜN | Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü - Türk Standartları Enstitüsü

12:20 - 12:40

Karbon Ayak İzi Doğrulama Süreçleri

Okay KAYHANLI | Genel Müdür - Karbon Ayak İzi Doğrulama Süreçleri QSI Belgelendirme ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.

12:40 - 12:50

Kapanış ve Teşekkür Konuşması

Yücel KOÇAK | Ankara Bilgi Teknolojileri - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Sanayide Karbon Zirvesi Paydaşları

Sanayide Karbon Zirvesi Sponsorları

Neden Katılmalısınız ?

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek için düzenlediğimiz etkinliğimize kendi işletmenizle ilgili son gelişmeleri takip etmek ve çözüm önerilerini dinlemek için katılmalısınız. Bu zirve, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayinin rolünü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. Sanayide Karbon Zirvesi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

Sanayide Karbon Zirvesi Nedir ?

Sanayide Karbon Zirveleri, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde organize sanayi bölgelerinde karbon salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar.


Bu zirve ile sanayicimizin küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca zirveye katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olur. Sanayide Karbon Zirvesi; sanayi kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu zirve, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

Karbon Ayak İzi Nedir ?

Karbon ayak izi; bir kişi, bir işletme veya bir ürünün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) cinsinden miktarının ölçülmesi işlemidir. Karbon ayak izi doğrudan (doğrudan enerji kullanımı, ulaşım vb.) ve dolaylı (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) kaynaklar sebebiyle oluşan emisyonları hesaba katarak çevresel etkileri değerlendirir.


Bu ölçüm, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık oluşturma, sera gazı salınımını azaltmak için strateji belirleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konularında önemli bir araç olarak kullanılır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Karbon ayak izi hesaplama, genellikle bir kişinin, bir işletmenin veya bir ürünün faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının miktarını belirlemek için belli adımların izlenmesini gerektirir. İşte genel olarak karbon ayak izi hesaplama sürecinin bazı adımları:

1. Kapsam belirleme: Hesaplamanın kapsamını belirlemek önemlidir. Doğrudan emisyonlar (enerji tüketimi, ulaşım vb.) ve dolaylı emisyonlar (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) dahil olacak mı belirlenmelidir.

2. Veri toplama: İlgili verilerin toplanması gerekmektedir. Elektrik, gaz, su tüketimi, ulaşım faaliyetleri, atık yönetimi gibi konuları içeren veriler toplanmalıdır. Ürün bazında ise üretim süreçleri, malzemelerin kaynakları, taşıma ve dağıtım süreçleri gibi veriler kaydedilmelidir.

3. Emisyon faktörleri: Verilerin sera gazı emisyonlarına dönüştürülmesi için emisyon faktörleri kullanılır. Örneğin, enerji tüketimi için kullanılan elektrik miktarına göre üretim teknolojisine bağlı olarak bir CO2 emisyon faktörü belirlenir.

4. Hesaplama: Toplanan veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak, sera gazı emisyonlarının miktarı hesaplanır. Bu, genellikle bir karbon ayak izi hesaplama yazılımı kullanılarak yapılır. Bu tür yazılımlar hem kirletici kaynakların belirlenmesinde hem de uygun emisyon faktörünün tespitinde işlerin kolaylaşmasını sağlar.

5. Raporlama: Hesaplanan karbon ayak izi sonuçları raporlanır. Bu, faaliyetlerin sera gazı emisyonlarına olan etkisini anlamak ve azaltma stratejileri geliştirmek için önemlidir.

6. Doğrulama: Oluşturulan raporda belirtilen emisyon kaynakları ve faktörlerinin belirlenmesi ve verilerin işlenmesi aşamasından başlayarak tüm raporlama bileşenlerinin doğruluğunun uluslararası standartlara göre kontrol edilmesi ve onaylanması sürecidir.

Sanayide Karbon Zirvesi Amacı Nedir ?

Sanayide Karbon Zirvesi, sanayi sektöründe karbon emisyonlarını

azaltmayı hedefleyen bir toplantı bütünüdür. Amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmektedir. Bu zirve, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayinin rolünü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. Sanayide Karbon Zirvesi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

Gelecekte Karbon Emisyonu

Gelecekte karbon emisyonu, dünya genelindeki insan etkinlikleri

sonucunda atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını ifade eder.Karbon emisyonu, fosil yakıtların kullanımı, endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi, tarım uygulamaları ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinin yan ürünü olarak ortaya çıkar.Eğer mevcut eğilimler devam ederse, gelecekte karbon emisyonu seviyelerinin artması beklenmektedir.

İşletmeler için Karbon Ayak İzi Önemi

İşletmeler için karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından büyük önem taşır. Karbon ayak izi, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlar. İşletme, karbon ayak izini azaltarak çevresel etkisini minimize edebilir ve enerji verimliliğini artırabilir. Karbon ayak izini azaltma çabaları, firmanın itibarını ve marka değerini güçlendirebilir. Karbon ayak izi raporlaması, yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler tarafından giderek daha fazla talep görmekte ve şeffaflık sağlamaktadır. Ayrıca bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde hassasiyetlere bağlı olarak geliştirilen mevzuata uyumun sağlanmasında katkı sağlar.

Sanayide Karbon Zirvesi Etkinlik Kayıt Formu

İletişim formu ön kayıt içindir. Etkinlik girişinde kayıt işleminizi tamamlayınız.

Etkinlik Adresi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Yenimahalle / ANKARA

Bilgi ve İletişim

Zirve Sekreteri - Eylül Zehra Akcaoğlu

0312 299 23 50