Etkinlik Tarihi

3 Ocak 2024 09:00

Etkinlik Yeri

Osmaniye OSB

Konuşmacılar

6 KONUŞMACI

Katılımcı Sayısı

150 KATILIMCI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Sanayide Karbon Zirvesi Konferansı

Sanayide Karbon Zirveleri, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde organize sanayi bölgelerinde karbon salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar. Bu zirve ile sanayicimizin küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca zirveye katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olu.


Sanayide Karbon Zirvesi; sanayi kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu zirve, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

Osmaniye OSB Sanayide Karbon Zirvesi Konferansı

Etkinlik Programı

09:00 - 09:30

Etkinlik Kayıt

09:30 - 10:00

Açılış

1.Oturum, 10:00 - 11:00

Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi

Yücel KOÇAK | Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdür - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Karbon Borsası ve Emisyon Ticaret Sistemi

Muhammed Şerif Yılmaz | Bilgisim Bilişim Sistemleri CEO

11:00 - 11:30

ARA

2.Oturum, 11:30 - 12:30

Sanayi Ve Binalarda Enerji Verimliliği

Doç.Dr. Merve Tuna Kayılı | Yüksek Mimar

Su Ayak izi ve Yaşam Döngüsü Yönetimi

Fethi Oytun Gürsoy | Çevre ve İnşaat Mühendisi

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

3.Oturum, 13:30 - 14:30

Kamu Katılımcıları

KOSGEB, Kalkınma Ajansı

Karbon Ayak İzi Hesaplama, Raporlama ve Azaltım Faaliyetleri

Mete AYDIN | Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı

CarbonIT Sunumu

Betül ÖZBAY | Çevre Mühendisi

14:30 - 15:00

ARA

4.Oturum, 15:00 - 16:00

Karbon Ayak İzi Hesaplamada Bilişim Sistemleri ve Yapay Zeka Kullanımı | CarbonIT

Mete AYDIN | Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı

Karbon Ayak İzi Hesaplamada Bilişim Sistemleri ve Yapay Zeka Kullanımı | CarbonIT

Betül ÖZBAY | Çevre Mühendisi

16:00 - 16:30

Genel Değerlendirme

Neden Katılmalısınız ?

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek için düzenlediğimiz etkinliğimize kendi işletmenizle ilgili son gelişmeleri takip etmek ve çözüm önerilerini dinlemek için katılmalısınız. Bu zirve, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayinin rolünü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. Sanayide Karbon Zirvesi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

Sanayide Karbon Zirvesi Nedir ?

Sanayide Karbon Zirveleri, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde organize sanayi bölgelerinde karbon salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar.


Bu zirve ile sanayicimizin küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca zirveye katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olur. Sanayide Karbon Zirvesi; sanayi kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu zirve, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

Karbon Ayak İzi Nedir ?

Karbon ayak izi; bir kişi, bir işletme veya bir ürünün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) cinsinden miktarının ölçülmesi işlemidir. Karbon ayak izi doğrudan (doğrudan enerji kullanımı, ulaşım vb.) ve dolaylı (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) kaynaklar sebebiyle oluşan emisyonları hesaba katarak çevresel etkileri değerlendirir.


Bu ölçüm, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık oluşturma, sera gazı salınımını azaltmak için strateji belirleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konularında önemli bir araç olarak kullanılır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Karbon ayak izi hesaplama, genellikle bir kişinin, bir işletmenin veya bir ürünün faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının miktarını belirlemek için belli adımların izlenmesini gerektirir. İşte genel olarak karbon ayak izi hesaplama sürecinin bazı adımları:

1. Kapsam belirleme: Hesaplamanın kapsamını belirlemek önemlidir. Doğrudan emisyonlar (enerji tüketimi, ulaşım vb.) ve dolaylı emisyonlar (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) dahil olacak mı belirlenmelidir.

2. Veri toplama: İlgili verilerin toplanması gerekmektedir. Elektrik, gaz, su tüketimi, ulaşım faaliyetleri, atık yönetimi gibi konuları içeren veriler toplanmalıdır. Ürün bazında ise üretim süreçleri, malzemelerin kaynakları, taşıma ve dağıtım süreçleri gibi veriler kaydedilmelidir.

3. Emisyon faktörleri: Verilerin sera gazı emisyonlarına dönüştürülmesi için emisyon faktörleri kullanılır. Örneğin, enerji tüketimi için kullanılan elektrik miktarına göre üretim teknolojisine bağlı olarak bir CO2 emisyon faktörü belirlenir.

4. Hesaplama: Toplanan veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak, sera gazı emisyonlarının miktarı hesaplanır. Bu, genellikle bir karbon ayak izi hesaplama yazılımı kullanılarak yapılır. Bu tür yazılımlar hem kirletici kaynakların belirlenmesinde hem de uygun emisyon faktörünün tespitinde işlerin kolaylaşmasını sağlar.

5. Raporlama: Hesaplanan karbon ayak izi sonuçları raporlanır. Bu, faaliyetlerin sera gazı emisyonlarına olan etkisini anlamak ve azaltma stratejileri geliştirmek için önemlidir.

6. Doğrulama: Oluşturulan raporda belirtilen emisyon kaynakları ve faktörlerinin belirlenmesi ve verilerin işlenmesi aşamasından başlayarak tüm raporlama bileşenlerinin doğruluğunun uluslararası standartlara göre kontrol edilmesi ve onaylanması sürecidir.

Sanayide Karbon Zirvesi Amacı Nedir ?

Sanayide Karbon Zirvesi, sanayi sektöründe karbon emisyonlarını

azaltmayı hedefleyen bir toplantı bütünüdür. Amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmektedir. Bu zirve, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayinin rolünü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. Sanayide Karbon Zirvesi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

Gelecekte Karbon Emisyonu

Gelecekte karbon emisyonu, dünya genelindeki insan etkinlikleri

sonucunda atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını ifade eder.Karbon emisyonu, fosil yakıtların kullanımı, endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi, tarım uygulamaları ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinin yan ürünü olarak ortaya çıkar.Eğer mevcut eğilimler devam ederse, gelecekte karbon emisyonu seviyelerinin artması beklenmektedir.

İşletmeler için Karbon Ayak İzi Önemi

İşletmeler için karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından büyük önem taşır. Karbon ayak izi, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlar. İşletme, karbon ayak izini azaltarak çevresel etkisini minimize edebilir ve enerji verimliliğini artırabilir. Karbon ayak izini azaltma çabaları, firmanın itibarını ve marka değerini güçlendirebilir. Karbon ayak izi raporlaması, yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler tarafından giderek daha fazla talep görmekte ve şeffaflık sağlamaktadır. Ayrıca bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde hassasiyetlere bağlı olarak geliştirilen mevzuata uyumun sağlanmasında katkı sağlar.

Sanayide Karbon Zirvesi Etkinlik Kayıt Formu

İletişim formu ön kayıt içindir. Etkinlik girişinde kayıt işleminizi tamamlayınız.

Etkinlik Adresi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Ana Binası Toplantı Salonu

Bilgi ve İletişim

Zirve Sekreteri

0312 299 23 50