Etkinlik Tarihi

8 Kasım 2023 09:00-17:00

Etkinlik Yeri

Kocaeli Kongre Merkezi (SEKAPARK)

Konuşmacılar

12 KONUŞMACI

Katılımcı Sayısı

1500 KİŞİ

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı Nedir ?

Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde, salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar. Bu konferans ile küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca konferansa katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olu.


Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı; kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu konferans, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı Paydaşları

Paydaşlar güncellemeleri devam etmektedir.

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı Etkinlik Programı

09:00 - 09:30

Etkinlik Kayıt

Erdoğan Arıkan

Konferans Sunucusu

09:30 - 10:45

Açılış Konuşması

BAKAN

Seddar YAVUZ | KOCAELİ Valisi

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN | KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı

Ramazan ÖZTÜRK | Genel Başkan MARİMDER

Elif ÖĞÜT | Rektör Yardımcısı

  1. Oturum

11:15 - 12:30

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU | İstanbul Medipol Üniversitesi MYO Müdürü

Hava Kalitesi Yönetimi - Sunum için tıklayın

İrde ÇETİNTÜRK GÜRTEPE | Daire Başkanı - T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye - Sunum için tıklayın

Gülizar YAVAŞ | Daire Başkanı - AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü

İklim Krizi ve Tüketimi Tüketmek - Sunum için tıklayın

Mimar Erden GÜVEN | İklim ve Çevre Aktivisti EG Mimarlık

Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi - Sunum için tıklayın

Yücel KOÇAK | Ankara Bilgi Teknolojileri - Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

2.Oturum

13:30 - 14:45

Oturum Başkanı

Muhammet SARAÇ | İZAYDAŞ Genel Müdürü

Sera GAzı Emisyonlarının Hesaplanması - Sunum için tıklayın

Mehmet ERGÜN | Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü - Türk Standartları Enstitüsü

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı - Sunum için tıklayın

İbrahim USTAÖMER | KOSGEB KOCAELİ İL MÜDÜRÜ

İklim Krizi ve Karbon Salınımı Önlemleri Sürecinde Enerji Verimliliğinde Pompaların Rolü - Sunum için tıklayın

Mustafa ÇAKMAK | Solid Electron Genel Müdürü

14:15 - 15:15

Kahve Arası

3.Oturum

15:15 - 16:30

Oturum Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Seda Aslan | Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Dünya Yolunda Çevre Mühendisliği - Sunum için tıklayın

Prof. Dr.Nihal BEKTAŞ | Gebze Teknik üniversitesi Çevre Mühendisi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Lisanslama Süreçleri - Sunum için tıklayın

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÇOBAN | Kocaeli üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Sürdürülebilir Fabrika Yönetimi - Sunum için tıklayın

Esra Güvenç | Sürdürülebilirlik Sağlık Güvenlik Çevre Müdürü - BAYER

16:30 - 17:30

Teşekkür ve Kapanış

Sponsorlar ve Fuaye Sergi Alanı Katılımcıları

Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

Kurum ve Kuruluş Güncellemeleri devam etmektedir.

Basın Sponsorları

Kurum ve Kuruluş Güncellemeleri devam etmektedir.

Neden Katılmalısınız ?

Sektörde faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek için düzenlediğimiz etkinliğimize kendi işletmenizle ilgili son gelişmeleri takip etmek ve çözüm önerilerini dinlemek için katılmalısınız. Bu konferans, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayinin rolünü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. İklim krizi & karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Nedir ?

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı, dünya genelindeki iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için ülkemizde karbon salınımının azaltılmasını teşvik etmeyi, bu konuda bilgilendirici sunumlar düzenlemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğini artırmayı amaçlar.

Bu konferans ile küresel iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletmesi ve sektörü için ihtiyaç duyacağı bilgileri edinmesi, başarılı örneklerden haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca konferansa katılanların ve tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olur. İklim krizi & karbon ayak izi konferansı; kuruluşlarının karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için yapılmaktadır. Bu konferans, kamu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teşvik eder.

Karbon Ayak İzi Nedir ?

Karbon ayak izi; bir kişi, bir işletme veya bir ürünün faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) cinsinden miktarının ölçülmesi işlemidir. Karbon ayak izi doğrudan (doğrudan enerji kullanımı, ulaşım vb.) ve dolaylı (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) kaynaklar sebebiyle oluşan emisyonları hesaba katarak çevresel etkileri değerlendirir.


Bu ölçüm, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık oluşturma, sera gazı salınımını azaltmak için strateji belirleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konularında önemli bir araç olarak kullanılır.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Karbon ayak izi hesaplama, genellikle bir kişinin, bir işletmenin veya bir ürünün faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının miktarını belirlemek için belli adımların izlenmesini gerektirir. İşte genel olarak karbon ayak izi hesaplama sürecinin bazı adımları:

1. Kapsam belirleme: Hesaplamanın kapsamını belirlemek önemlidir. Doğrudan emisyonlar (enerji tüketimi, ulaşım vb.) ve dolaylı emisyonlar (ürünlerin üretimi, tüketimi vb.) dahil olacak mı belirlenmelidir.

2. Veri toplama: İlgili verilerin toplanması gerekmektedir. Elektrik, gaz, su tüketimi, ulaşım faaliyetleri, atık yönetimi gibi konuları içeren veriler toplanmalıdır. Ürün bazında ise üretim süreçleri, malzemelerin kaynakları, taşıma ve dağıtım süreçleri gibi veriler kaydedilmelidir.

3. Emisyon faktörleri: Verilerin sera gazı emisyonlarına dönüştürülmesi için emisyon faktörleri kullanılır. Örneğin, enerji tüketimi için kullanılan elektrik miktarına göre üretim teknolojisine bağlı olarak bir CO2 emisyon faktörü belirlenir.

4. Hesaplama: Toplanan veriler ve emisyon faktörleri kullanılarak, sera gazı emisyonlarının miktarı hesaplanır. Bu, genellikle bir karbon ayak izi hesaplama yazılımı kullanılarak yapılır. Bu tür yazılımlar hem kirletici kaynakların belirlenmesinde hem de uygun emisyon faktörünün tespitinde işlerin kolaylaşmasını sağlar.

5. Raporlama: Hesaplanan karbon ayak izi sonuçları raporlanır. Bu, faaliyetlerin sera gazı emisyonlarına olan etkisini anlamak ve azaltma stratejileri geliştirmek için önemlidir.

6. Doğrulama: Oluşturulan raporda belirtilen emisyon kaynakları ve faktörlerinin belirlenmesi ve verilerin işlenmesi aşamasından başlayarak tüm raporlama bileşenlerinin doğruluğunun uluslararası standartlara göre kontrol edilmesi ve onaylanması sürecidir.

İklim Krizi & Karbon Ayak İzi Amacı Nedir ?

İklim krizi & karbon ayak izi, sektörde karbon emisyonlarını

azaltmayı hedefleyen bir toplantı bütünüdür. Amacı, sektörde faaliyet gösteren firmaların ve paydaşların bir araya gelerek karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmektedir. Bu konferans, küresel iklim değişikliği ile mücadelede rolü vurgulamayı ve sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermeyi amaçlar. İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil teknolojilere yatırım yapmak gibi konuları ele alır. Aynı zamanda, sektörün sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için iş birliği ve ortak eylem çağrısında bulunur.

Gelecekte Karbon Emisyonu

Gelecekte karbon emisyonu, dünya genelindeki insan etkinlikleri

sonucunda atmosfere salınan karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını ifade eder.Karbon emisyonu, fosil yakıtların kullanımı, endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi, tarım uygulamaları ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinin yan ürünü olarak ortaya çıkar.Eğer mevcut eğilimler devam ederse, gelecekte karbon emisyonu seviyelerinin artması beklenmektedir.

İşletmeler için Karbon Ayak İzi Önemi

İşletmeler için karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından büyük önem taşır. Karbon ayak izi, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlar. İşletme, karbon ayak izini azaltarak çevresel etkisini minimize edebilir ve enerji verimliliğini artırabilir. Karbon ayak izini azaltma çabaları, firmanın itibarını ve marka değerini güçlendirebilir. Karbon ayak izi raporlaması, yatırımcılar, tedarikçiler ve müşteriler tarafından giderek daha fazla talep görmekte ve şeffaflık sağlamaktadır. Ayrıca bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde hassasiyetlere bağlı olarak geliştirilen mevzuata uyumun sağlanmasında katkı sağlar.

İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı Etkinlik Kayıt Formu

İletişim formu ön kayıt içindir. Etkinlik girişinde kayıt işleminizi tamamlayınız.

Etkinlik Adresi

Kocaeli Kongre Merkezi (SEKAPARK)

Bilgi ve İletişim

türkan atmaca marimder

Koordinatör - Türkan ATMACA

0549 501 93 93